Räkna med att premiären blir förskjuten med rådande vinterläge.

Ni som har anmält er och betalat för damm 2 följer automatiskt med framåt i tiden. Kan ni inte ha kvar er plats p g a detta så kontakta oss så fixar vi att ni får pengarna tillbaka.

Nytt tidigaste datum är satt till 30-31 mars. Läs mer om premiären här.

Isläget i Sallerup

Damm 1 är nu öppen för isfiske mellan 09:00 - 15:00 om det finns personal i stugan.

Damm 2 är stängd för fiske tills vidare.

Inställt Påsklovsfiske
26-29 mars 2018

Tyvärr får vi ställa in årets påsklovsfiske i Sallerupsdammarna p g a rådande väderlek med is på dammarna. 

SPORTFISKE

  

HYRA AV DAMM 2

FÖRETAG , FÖRENINGAR, ORGANISATIONER OCH PRIVATA SÄLLSKAP.

SPINNFISKE OCH FLUGFISKE

I SALLERUPSDAMMARNA

NI KAN HYRA DAMM 2 FÖR SPINN OCH FLUGFISKE TILL ERA AKTIVITETER,

MÖTEN, TRÄFFAR OCH FAMILJEDAGAR.

UTHYRNINGEN ÄR UNDER ISFRI TID TISDAGAR T.O.M. LÖRDAGAR UNDER MARS - OKTOBER.

Vid Sallerupsdammarna finns det grillplatser och terrasser för matpauser.

Det finns också en möteslokal för Er som vill kombinera möten och aktiviteter. Möteslokalen kan vid sämre väder också användas för utspisning.

Priset för hyra av damm 2 är 8500 sek per dag. För det facila priset får ni dagen före Ert fiske utsatt 100 kilo regnbågslax, samt fiskedagen tillgång till det bestånd av regnbågslax som fanns i dammen vid utsättningen av för Er beställd regnbågslax.

Uthyrningsdammen kan bära ca. 30 samtidigt fiskande personer.

För Er som vill ha hjälp med t.ex. införskaffande av enkel förtäring och grillning, så kan vi ombesörja detta.

Hyra av fiskeutrustning kan göras från SFK Spinnarens personal vid dammarna.

Innan vi bekräftar abonnemang förvissar vi oss om att någon av våra leverantörer kan tillhandahålla önskad fisk för utsättning en eller två dagar före fisketillfället.

Sallerupsdammarna ägs av Malmö Stad och drivs av Sportfiskeklubben Spinnaren från Malmö och som ett Put- and Take Fiske.

Välkommen med förfrågan om ovanstående.

Förfrågan kan göras direkt till personalen i Sallerupsdammarna på telefon 040-494 090

eller till dammkommitténs  Göran Brandt 0768-210 638 eller Inge Ahlberg 0708-470 374.

S F K Spinnaren                           www.sfkspinnaren.se

Malmö