Räkna med att premiären blir förskjuten med rådande vinterläge.

Ni som har anmält er och betalat för damm 2 följer automatiskt med framåt i tiden. Kan ni inte ha kvar er plats p g a detta så kontakta oss så fixar vi att ni får pengarna tillbaka.

Nytt tidigaste datum är satt till 30-31 mars. Läs mer om premiären här.

Isläget i Sallerup

Damm 1 är nu öppen för isfiske mellan 09:00 - 15:00 om det finns personal i stugan.

Damm 2 är stängd för fiske tills vidare.

Inställt Påsklovsfiske
26-29 mars 2018

Tyvärr får vi ställa in årets påsklovsfiske i Sallerupsdammarna p g a rådande väderlek med is på dammarna. 

FISKEREGLER SALLERUPSDAMMARNA

FISKEKORT SKALL ALLTID MEDFÖRAS VID FISKE OCH BÄRAS SYNLIGT. PÅ BEGÄRAN AV MEDLEM I SFK SPINNAREN ELLER FISKETILLSYNSMAN SKA FISKEKORTET UPPVISAS. HAR DU BETALAT MED SWISH SKALL DU UPPVISA BETALD ÖVERFÖRING TILL SFK SPINNAREN. EFTER  AVSLUTAT FISKE SKA DU PÅ FISKEKORTET  ANGE ANTALET  UPPTAGNA FISKAR OCH LÄMNA KORTET TILL PERSONALEN ELLER LÄGGA DET I BREVLÅDAN PÅ PARKERINGSPLATSEN.

FÖR DAMM 1 GÄLLER:
SPINN/HASPELFISKE MED ALLA TYPER AV DRAG OCH JIGGAR MED EN KROK (3-KROK el. ENKELKROK).
EN FLUGA MED ENKELKROK FISKAD MED FLUGSPÖ ELLER SPINNSPÖ (METALLSÄNKE  ÄR TILLÅTET).
KROKAD FISK FÅR INTE ÅTERUTSÄTTAS.

FÖR DAMM 2 GÄLLER:
ENDAST FLUGFISKE MED EN FLUGA MED ENKELKROK FISKAD MED FLUGSPÖ.
FELKROKAD FISK FÅR EJ ÅTERUTSÄTTAS.

ÖVRIGT FÖR FISKE I SALLERUPSDAMMARNA GÄLLER:
FLÖTEN/KASTDOBB/PLASTKULOR ÄR INTE TILLÅTET.
AGN (t.ex. mask/maggot/majs/powerbite/räka) ÄR INTE TILLÅTET.
(undantagsregler finns vid olika arrangemangsfisken samt för skolungdom vid reglerat sommarlovs- och höstlovsfiske)
DU FÅR INTE STÄLLA ELLER LÄGGA IFRÅN DIG SPÖET EFTER UTKAST.
DET GÄLLER BÅDE FLUGSPÖ OCH SPINNSPÖ.
DET ÄR DEN ENSKILDE FISKARENS ANSVAR  ATT VID VARJE FISKETILLFÄLLE FÖRVISSA SIG OM VILKA REGLER SOM  GÄLLER FÖR DET FISKEVATTEN HAN/HON BESÖKER.
VID SALLERUPSDAMMEN; FRÅGA PERSONALEN  ELLER LÄS ANSLAG VID BODEN/KORTAUTOMATEN.

REGELBROTT RESULTERAR I INDRAGNING AV FISKEKORTET.
HAR DU INGET FISKEKORT POLISANMÄLER VI DIG FÖR TJUVFISKE, BESLAGTAR DIN UTRUSTNING OCH DU FÅR BETALA EN FISKEKONTROLLAVGIFT PÅ SEK. 300 + FISKEKORTSAVGIFT

SALLERUPSDAMMARNA  ÄGS AV MALMÖ STAD OCH DRIVS  AV SFK SPINNAREN.