Årsmöte 24 februari i Sallerup kl 10:00
Spinnposten nr 4 2017, läs den här
Årets aktivitetsprogam uppdaterat.

FISKEPRISER  2017

SALLERUPSDAMMEN

Kortpriser gäller för upptagande av max. antal angivet fiskar per kort och fiskedag.
Prislistan gäller från den 1 Mars 2017. VID UPPTAGEN FISKEKVOT AVSLUTAS FISKET

Dagkort 200:- 2 fiskar
(max 1 extra dagkort per person och dag kan köpas)
Dagkort juniorer (t.o.m. 16 år) 100:- 2 fiskar
(max 1 extra dagkort per person kan köpas)
3-timmarskort 100:- 1 fisk
(max 1 extra 3-timmarskort per person och dag kan köpas)
Familjekort/dag (2 vuxna, 2 barn t.o.m. 16 år) 340:- 3 fiskar/familj
(max 1 extra familjedagkort per familj och dag kan köpas)
Medlemsfiske 140:- 2 fiskar
Medlemskort måste visas upp vid köp och anmodan
Medlemsfiske Juniorer (t.o.m. 19 år) 100:- 2 fiskar
(Juniorer fiskar gratis onsdagar, fram till anläggningen stänger för dagen 
och får då ta upp 1 fisk gratis)
Medlemsfiske Veteraner/Pensionärer 100:- 2 fiskar
Gäller onsdagar kl 09:00 - 14:00
(Övrig tid gäller ordinarie medlemsfiske)
Pimpelfiske (isfiske) 80:- / fisk 3 fiskar
Premiärfiske Damm 2 200 :- 2 fiskar
(max 32 deltagare)
UTHYRNING/ABONNEMANG AV DAMM 2
Uthyrning till företag, klubbar, sällskap, privatpersoner etc. 8500:- / dag
Isättning av 100 kg fisk inkl. fiske på befintligt bestånd.

När boden är obemannad så kan man betala i automaten och för det behövs en 5-krona för att få ut fiskekortet ur automaten.

Det går även bra att betala med Swish på nr 123-274 14 78