Räkna med att premiären blir förskjuten med rådande vinterläge.

Ni som har anmält er och betalat för damm 2 följer automatiskt med framåt i tiden. Kan ni inte ha kvar er plats p g a detta så kontakta oss så fixar vi att ni får pengarna tillbaka.

Nytt tidigaste datum är satt till 30-31 mars. Läs mer om premiären här.

Isläget i Sallerup

Damm 1 är nu öppen för isfiske mellan 09:00 - 15:00 om det finns personal i stugan.

Damm 2 är stängd för fiske tills vidare.

Inställt Påsklovsfiske
26-29 mars 2018

Tyvärr får vi ställa in årets påsklovsfiske i Sallerupsdammarna p g a rådande väderlek med is på dammarna. 

FISKEPRISER  2017

SALLERUPSDAMMEN

Kortpriser gäller för upptagande av max. antal angivet fiskar per kort och fiskedag.
Prislistan gäller från den 1 Mars 2017. VID UPPTAGEN FISKEKVOT AVSLUTAS FISKET
!! Det blir samma priser för 2018 men dessa gäller fr o m 12 mars 2018 !!

Dagkort 200:- 2 fiskar
(max 1 extra dagkort per person och dag kan köpas)
Dagkort juniorer (t.o.m. 16 år) 100:- 2 fiskar
(max 1 extra dagkort per person kan köpas)
3-timmarskort 100:- 1 fisk
(max 1 extra 3-timmarskort per person och dag kan köpas)
Familjekort/dag (2 vuxna, 2 barn t.o.m. 16 år) 340:- 3 fiskar/familj
(max 1 extra familjedagkort per familj och dag kan köpas)
Medlemsfiske 140:- 2 fiskar
Medlemskort måste visas upp vid köp och anmodan
Medlemsfiske Juniorer (t.o.m. 19 år) 100:- 2 fiskar
(Juniorer fiskar gratis onsdagar, fram till anläggningen stänger för dagen 
och får då ta upp 1 fisk gratis)
Medlemsfiske Veteraner/Pensionärer 100:- 2 fiskar
Gäller onsdagar kl 09:00 - 14:00
(Övrig tid gäller ordinarie medlemsfiske)
Pimpelfiske (isfiske) 80:- / fisk 3 fiskar
     
UTHYRNING/ABONNEMANG AV DAMM 2
Uthyrning till företag, klubbar, sällskap, privatpersoner etc. 8500:- / dag
Isättning av 100 kg fisk inkl. fiske på befintligt bestånd.

När boden är obemannad så kan man betala i automaten och för det behövs en 5-krona för att få ut fiskekortet ur automaten.

Det går även bra att betala med Swish på nr 123-274 14 78