Damm 2 är stängd den 22-23 September p.g.a. uthyrning.

Damm 2 är stängd 6-7 oktober p.g.a. KM i flugfiske

lysbar

SALLERUPSDAMMARNA 2017

Sep. kl. 08 – 19.30
Okt. ** Kl. 08 - 19
Nov. *** Kl. 08 - 18
Dec. *** Kl. 08 - 15
          ** Stängt under en vecka
         *** Fiske beroende på isläget