Räkna med att premiären blir förskjuten med rådande vinterläge.

Ni som har anmält er och betalat för damm 2 följer automatiskt med framåt i tiden. Kan ni inte ha kvar er plats p g a detta så kontakta oss så fixar vi att ni får pengarna tillbaka.

Nytt tidigaste datum är satt till 30-31 mars. Läs mer om premiären här.

Isläget i Sallerup

Damm 1 är nu öppen för isfiske mellan 09:00 - 15:00 om det finns personal i stugan.

Damm 2 är stängd för fiske tills vidare.

Inställt Påsklovsfiske
26-29 mars 2018

Tyvärr får vi ställa in årets påsklovsfiske i Sallerupsdammarna p g a rådande väderlek med is på dammarna. 

Klubbens ungdomsverksamhet står på två grunder, verksamheten i Sallerupsdammen och fiskeutfärder.

I Sallerup finns ett antal förmåner:

Klubbens ungdomar fiskar gratis varje onsdag 9-14 och får ta en fisk, tar man en till får man betala 60 kr för nästa fisk. Max 2 fiskar. Övriga dagar kan man fiska enl. prislista

Fiskeutfärder Under hela året bjuder vi på en rad intressanta utfärder till spännande fiskevatten, de flesta helt gratis, eller till starkt reducerat pris.

Junior är du till och med det år du fyller 16 år.