Räkna med att premiären blir förskjuten med rådande vinterläge.

Ni som har anmält er och betalat för damm 2 följer automatiskt med framåt i tiden. Kan ni inte ha kvar er plats p g a detta så kontakta oss så fixar vi att ni får pengarna tillbaka.

Nytt tidigaste datum är satt till 30-31 mars. Läs mer om premiären här.

Isläget i Sallerup

Damm 1 är nu öppen för isfiske mellan 09:00 - 15:00 om det finns personal i stugan.

Damm 2 är stängd för fiske tills vidare.

Inställt Påsklovsfiske
26-29 mars 2018

Tyvärr får vi ställa in årets påsklovsfiske i Sallerupsdammarna p g a rådande väderlek med is på dammarna. 

Nr 4 2017
Nr 3 2017
Nr 2 2017
Nr 1 2017

Nr 4 2016
Nr 3 2016
Nr 2 2016
Nr 1 2016

Nr 4 2015
Nr 3 2015
Nr 2 2015
Nr 1 2015

Nr 4 2014
Nr 3 2014
Nr 2 2014
Nr 1 2014

Nr 4 2013
Nr 3 2013
Nr 2 2013
Nr 1 2013

Nr 4 2012
Nr 3 2012
Nr 2 2012
Nr 1 2012

Nr 4 2011
Nr 3 2011