Damm 2 är stängd den 22-23 September p.g.a. uthyrning.

Damm 2 är stängd 6-7 oktober p.g.a. KM i flugfiske

lysbar

Nr 2 2017
Nr 1 2017

Nr 4 2016
Nr 3 2016
Nr 2 2016
Nr 1 2016

Nr 4 2015
Nr 3 2015
Nr 2 2015
Nr 1 2015

Nr 4 2014
Nr 3 2014
Nr 2 2014
Nr 1 2014

Nr 4 2013
Nr 3 2013
Nr 2 2013
Nr 1 2013

Nr 4 2012
Nr 3 2012
Nr 2 2012
Nr 1 2012

Nr 4 2011
Nr 3 2011