Räkna med att premiären blir förskjuten med rådande vinterläge.

Ni som har anmält er och betalat för damm 2 följer automatiskt med framåt i tiden. Kan ni inte ha kvar er plats p g a detta så kontakta oss så fixar vi att ni får pengarna tillbaka.

Nytt tidigaste datum är satt till 30-31 mars. Läs mer om premiären här.

Isläget i Sallerup

Damm 1 är nu öppen för isfiske mellan 09:00 - 15:00 om det finns personal i stugan.

Damm 2 är stängd för fiske tills vidare.

Inställt Påsklovsfiske
26-29 mars 2018

Tyvärr får vi ställa in årets påsklovsfiske i Sallerupsdammarna p g a rådande väderlek med is på dammarna. 

I Sportfiskeklubben Spinnaren bedriver vi en bred verksamhet inom i stort sett alla grenar av sportfisket. Vi har verksamhet inom en rad olika områden, för att underlätta för våra medlemmar att utöva sin hobby.

  • Vi har båtar till utlåning vid olika fiskevatten i Skåne
  • Vi bedriver ungdomsverksamhet
  • Vi ansvarar för drift och skötsel av Sallerupsdammarna
  • Vi har en rad fiskeutfärder
  • Vi har olika tävlingar inom alla fiskegrenar
  • Vi har verksamhet för pensionärer
  • Vi har en klubblokal för möten och sammankomster
  • Vi har en klubbtidning (spinnposten) som utkommer med 4 nummer per år

Bli medlem här