Räkna med att premiären blir förskjuten med rådande vinterläge.

Ni som har anmält er och betalat för damm 2 följer automatiskt med framåt i tiden. Kan ni inte ha kvar er plats p g a detta så kontakta oss så fixar vi att ni får pengarna tillbaka.

Nytt tidigaste datum är satt till 30-31 mars. Läs mer om premiären här.

Isläget i Sallerup

Damm 1 är nu öppen för isfiske mellan 09:00 - 15:00 om det finns personal i stugan.

Damm 2 är stängd för fiske tills vidare.

Inställt Påsklovsfiske
26-29 mars 2018

Tyvärr får vi ställa in årets påsklovsfiske i Sallerupsdammarna p g a rådande väderlek med is på dammarna. 

 Telefonlista styrelsen

Ordförande Bengt Larsson  070-309 51 57
Vice ordförande Michael Hammarlund    076-797 90 90
Kassör Göran Brandt 076-821 06 38
Sekreterare Mohamed Zrewill 076-345 28 78
Vice sekr Lennart Bundy 040-21 09 90
Ledamot Inge Ahlberg 076-340 71 84
Ledamot Tore Nilsson 070-884 04 51
Ledamot Alban Bunyak 0723-280 871
Suppleant Lennart Bundy 040-21 09 90
Suppleant Pierre Kask 073-591 46 07

 

styrelsen

 

 

Kontakt män

Veteraner Lennart Bundy 040-21 09 90
Sallerupsdammen Inge Ahlberg 076-340 71 84
PR & Information Mohamed Zrewill 076-345 28 78
Båtar Pierre Kask 073-591 46 07
Tävling & Utfärd Michael Hammarlund 076-797 90 90
Ungdomar Göran Brandt 076-821 06 38
Klubblokalen Bengt Larsson 070-309 51 57
Kust- och flugfiske Michael Hammarlund 076-797 90 90