Torskfisket flyttat p g a hårt väder. Nytt datum 26 november 8-14.

 Telefonlista styrelsen

Ordförande Bengt Larsson  070-309 51 57
Vice ordförande Michael Hammarlund    076-797 90 90
Kassör Göran Brandt 076-821 06 38
Sekreterare Mohamed Zrewill 076-345 28 78
Vice sekr Lennart Bundy 040-21 09 90
Ledamot Inge Ahlberg 076-340 71 84
Ledamot Tore Nilsson 070-884 04 51
Ledamot Alban Bunyak 0723-280 871
Suppleant Lennart Bundy 040-21 09 90
Suppleant Pierre Kask 073-591 46 07

 

styrelsen

 

 

Kontakt män

Veteraner Lennart Bundy 040-21 09 90
Sallerupsdammen Inge Ahlberg 076-340 71 84
PR & Information Mohamed Zrewill 076-345 28 78
Båtar Pierre Kask 073-591 46 07
Tävling & Utfärd Michael Hammarlund 076-797 90 90
Ungdomar Göran Brandt 076-821 06 38
Klubblokalen Bengt Larsson 070-309 51 57
Kust- och flugfiske Michael Hammarlund 076-797 90 90