Räkna med att premiären blir förskjuten med rådande vinterläge.

Ni som har anmält er och betalat för damm 2 följer automatiskt med framåt i tiden. Kan ni inte ha kvar er plats p g a detta så kontakta oss så fixar vi att ni får pengarna tillbaka.

Nytt tidigaste datum är satt till 30-31 mars. Läs mer om premiären här.

Isläget i Sallerup

Damm 1 är nu öppen för isfiske mellan 09:00 - 15:00 om det finns personal i stugan.

Damm 2 är stängd för fiske tills vidare.

Inställt Påsklovsfiske
26-29 mars 2018

Tyvärr får vi ställa in årets påsklovsfiske i Sallerupsdammarna p g a rådande väderlek med is på dammarna. 

Den 22 oktober fiskade vi tillsammans med SFK Gripen och denna gång hade vi kortat av turen till 6 timmar med start kl 0800.

Det blev till att ta på regnställen respektive overallerna från början och sedan småregnade det under förmiddagen men upphörde sedan. Vind ca 5-6 sekundmeter och 10-11 grader varmt.

15 klubbmedlemmar deltog varav 5 även var med på Gripens KM. Fisket skulle visa sig bli riktigt bra under förmiddagen för att sedan de två sista timmarna avta till normalt.

Totalt tog dessa 15 medlemmar ca 500 plattfiskar varav merparten rödspättor och många i skaplig storlek. Även om det inte var tävling måste man ändå uppmärksamma Joakims fina resultat, 103 plattfiskar varav han behöll 14 rödspättor, aamtliga över 700 gram och hans två största 985 resp. 970 g. Största inrapporterade plattfiskarna blev dock Bengt Franssons på 1180 resp. 1000 g.

Sammanlagt tog vi ca 850 plattfiskar varav de allra flesta sattes tillbaka, många som inte höll minimimåtten 25 resp 30 cm och ytterligare många eftersom tillräckligt många matfiskar hade kommit upp.