Räkna med att premiären blir förskjuten med rådande vinterläge.

Ni som har anmält er och betalat för damm 2 följer automatiskt med framåt i tiden. Kan ni inte ha kvar er plats p g a detta så kontakta oss så fixar vi att ni får pengarna tillbaka.

Nytt tidigaste datum är satt till 30-31 mars. Läs mer om premiären här.

Isläget i Sallerup

Damm 1 är nu öppen för isfiske mellan 09:00 - 15:00 om det finns personal i stugan.

Damm 2 är stängd för fiske tills vidare.

Inställt Påsklovsfiske
26-29 mars 2018

Tyvärr får vi ställa in årets påsklovsfiske i Sallerupsdammarna p g a rådande väderlek med is på dammarna. 

Den 4 juni var det dags för klubbens utfärd till Trollemölla. Tyvärr blev inte utfärden fullbokad, och det finns kanske anledning att fundera över hur vi ska göra med Trollemöllaturerna i framtiden, om inte intresset är större.

Reglerna är sådana att vi måste ta en vårtur för att få boka en hösttur. De närvarande klubbmedlemmarna kunde dock glädja sig åt att antalet fiskande var decimerat, då det visade sig att nedre dammen var helt igenväxt och så gott som omöjlig att fiska i. 

2

 

Övre dammen var däremot ren från växtlighet och full med fisk.

Redan efter en timme kunde de flesta väga in en regnbåge, och efter två timmar fanns det de som hade full pott med fyra fiskar.  Samtliga regnbågar var i fin form och bjöd på ordentlig fight. De flesta låg på 3,5-4 kg. Mindre streamers i rött eller orange verkade funka bra liksom montana. Vid tolvtiden började det regna och regnet tilltog under eftermiddagen. Trots det fortsatte fisken att hugga lite då och då. Totalt drogs det upp 20 regnbågar.