Räkna med att premiären blir förskjuten med rådande vinterläge.

Ni som har anmält er och betalat för damm 2 följer automatiskt med framåt i tiden. Kan ni inte ha kvar er plats p g a detta så kontakta oss så fixar vi att ni får pengarna tillbaka.

Nytt tidigaste datum är satt till 30-31 mars. Läs mer om premiären här.

Isläget i Sallerup

Damm 1 är nu öppen för isfiske mellan 09:00 - 15:00 om det finns personal i stugan.

Damm 2 är stängd för fiske tills vidare.

Inställt Påsklovsfiske
26-29 mars 2018

Tyvärr får vi ställa in årets påsklovsfiske i Sallerupsdammarna p g a rådande väderlek med is på dammarna. 

Regler för Mångfisken

Inga avgifter. Öppen för alla klubbmedlemmar och familjemedlemmar.

Tävlingen går ut på att med sportfiskeredskap, såsom spinn, haspel, fluga, mete eller pimpel fånga så många arter som möjligt av de arter som finns upptagna på listan till årets största fisk. Alla anmälda fiskar skall vara fångade i svenska vatten. Fisken skall vara krokad i mun eller svalg (ej felkrokad). Fisken kommer sedan att poängsättas efter vikten.

Största fisk av varje art ger 10 poäng, näst största får 9 poäng o.s.v. ner till 1 poäng. Alla anmälda fiskar får minst 1 poäng. Högsta sammanlagda poäng vid årets slut vinner. Om två medlemmar har samma poäng vinner den som har flest 10-poängare, 9-poängare o s v. Om det även efter detta skulle vara lika, vinner den som har tyngsta fisken.

Kontroll och identifiering:
En trovärdig person skall kunna intyga riktigheten i fångsten och samtidigt kunna garantera vad det är för sorts fisk. Då det för sin art gäller stora eller konstiga fiskar är det ett krav att foto skall lämnas, eller intyg från Sportfiskarna att fisken är godkänd som Storfisk.

Anmälan till Mångfisken skall vara tävlingsledaren tillhanda senast en månad efter fångsten, dock senast den 10 januari påföljande år.
Styrelsen äger rätt att stryka fiskar som inte kan godkännas enligt ovanstående krav.
Priser: Vinnaren får en inteckning i ett vandringspris som är ständigt vandrande. Dessutom utdelas ett minnespris.


Anmäl din fångst

Du kan själv registrera din fångst via Internet. Du hittar en länk här: Mångfisken

När du loggat in ser du en lista med den aktuella ställningen i Mångfisken och du kan registrera din fångst. Lägg gärna till ett foto av fisken, och för stora och ovanliga fiskar är detta ett krav. Fångsten måste sen bekräftas av en administratör innan den blir godkänd och syns i listan, vilket kan ta några dagar.

Du kan också använda en pdfBlankett för anmälan till Mångfisken. Ifylld blankett kan du lämna till personalen i Sallerupsdammen.

Du kan också göra din anmälan via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Uppgifter som måste vara med i din anmälan:
Art
Vikt
Fångstdag
Fångstplats
Fångstmetod och bete
Ditt namn
Namn på den person som intygar fångsten
FOTO - vid anmälan av stora och ovanliga fiskar krävs ett foto där fisken skall fotograferas tillsammans med ett referensföremål.