Årsmöte 24 februari i Sallerup kl 10:00
Spinnposten nr 4 2017, läs den här
Årets aktivitetsprogam uppdaterat.


Mångfisken är en tävling för alla medlemmar, som går ut på att ta så många fiskarter som möjligt. Alla anmälda fiskar skall vara fångade i svenska vatten. Fisken skall vara krokad i mun eller svalg (ej felkrokad).Fisken kommer sedan att poängsättas efter vikten. Använd Spinnarens lösenord: sfks för att skapa konto till registrering i mångfisken.

Största fisk av varje art ger 10 poäng, näst största får 9 poäng o.s.v. ner till 1 poäng. Alla anmälda fiskar får minst 1 poäng, men varje deltagare får endast poäng för en anmäld fisk per art. Högsta sammanlagda poäng vid årets slut vinner. Om två medlemmar har samma poäng vinner den som har flest 10- poängare, 9-poängare o s v. Om det även efter detta skulle vara lika, vinner den som har tyngsta fisken.


mangefiske


Kontroll
och identifiering:

En trovärdig person skall kunna intyga riktigheten i fångsten och samtidigt kunna garantera vad det är för sorts fisk. det gäller stora eller konstiga fiskar är det ett krav att foto skall lämnas, eller intyg från Sportfiskarna att fisken är godkänd som Storfisk.

Registrering av fångsten kan du göra Här Du kan också anmäla din fångst pappersblankett som finnsi Sallerupsdammen.

Anmälan till Mångfisken skall vara tävlingsledaren tillhanda senast en månad efter fångsten, dock senast den 10 januari påföljande år. Styrelsen äger rätt att stryka fiskar som inte kan godkännas enligt ovanstående krav.

Priser:

Vinnaren får en inteckning i ett vandringspris som är ständigt vandrande. Dessutom utdelas minnespris till 1:an, 2:an och 3:an.

Vi kommer också att lotta ut ett antal priser till de som lägger upp foto sina anmälda fiskar till Mångfisken. Varje bild är en lottsedel, ju fler bilder du lägger upp, desto större chans har du att vinna.