SFK SPINNAREN

Sallerup

Dammen är öppen från kl. 08:00 till angiven tid på anslagstavlor vid Sallerupsdammen. Tidsangivelsen för avslut av fisket kvällstid baseras på solens nedgång.

Utbildning till Fisketillsynsman

Sfk Spinnaren kommer under hösten 2015 att anordna
en studiecirkel i ämnet ”Fisketillsyn”.

Nytt nummer av Spinnposten

Spinnposten nr 3, 2015 är nu ute.

Du kan läsa medlemsbladet här på hemsidan.

Kust & Flugfiskesektionen

Kust & Flugfiskesektionen planerar att flytta in till Sallerup i slutet av september. Vilken dag är inte fastställt än.

"" ""
""
S.Förstadsgatan 74b
214 20 Malmö
Tel: 040-128332